24 September, 2009

Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa Kelab Tarian Singa 2009/10-Pengerusi-
Jong Zhi Kuang

-Naib Pengerusi-
Yong Kah Wei
Jim Liew Jun Fei

-Timbalan Pengerusi-
Adrian Sim
Louis Kong
Jason Wong
Yeo Zhi Chao
Kenneth Chai
Chai Han Thin
Chieng Lee En

-Setiausaha-
Phoebe Voon

-Naib Setiausaha-
Anna Jong

-Setiausaha Dokumentasi-
Winnie Chee

-Naib Setiausaha Dokumentasi-
Lee Hui Jiung

-Bendahari-
Khor Shin Yee

-Naib Bendahari-
Letitia Wong
Fung Shi Ming

-Pegawai Disiplin-
Wee Yun Fan
Chang Le Yung

-Pegawai Stor-
Jackson Sia
Johnson Pham

-Pegawai Am-
Teo Rui Ming
Sim Ming Khang

-Pegawai Perhubungan-
Liew Tian Hwa
Nyim Choon Siong

-Pegawai Kebersihan-
Yong Yee Sian
Ho Boon Yang
Tiong Shze Lin
Tiong Kwong Sii

-Kuatermaster-
Su Ing King
Pui Wei Qing

-Pereka-
Lau Sheau Nyuik
Nicholas Jason Cox

No comments: