24 September, 2009

Ahli-ahli Jawatankuasa 2009/10-Ahli-ahli Jawantankuasa-
Abigail Yong            Kevin Ling            Stephanie Ling
Adeline Chua           Lau Eik Sian          Tan Cheng Xin
Annie Yong              Lau Kiu Yi             Tan Yun Yin
Austin Tiong            Lau Pei Yee           Tang Ann Ni
Aw Ying Charn         Lau Ming Sheng      Tang Hann Shiang
Cannie Bong            Lee Mei Yii            Tay Haw Rong 
Cathrine Wong        Lee Nyuk Hui          Ting Sing Yi
Chai Kein Lih          Leon Lau                Wong Mei Teng
Chia Siaw Hui         Liew Jia Lee           Wong Siaw Fern
Chin Kia Tze           Liew Suk Kim          Wong Sing Ying
Chin Sheng Ji          Liew Yuan Ling       Wong Ying Sze
Chong Kim Mee       Lim Guo Jin            Yee Chai Shun
Christyllialim          Lim Siew Ying         Yeo Ling Ling
Danson Tan             Lim Suk Na             Yong Fui Fung
Foo Yin Jia             Ling Jia Ming           Yong Kar Chun
Frederick Lee         Liu Pei Wen            Yong Su Liang
Ho Jie Min              Lo King Wei            Youngstern
Huang Poh Ching     Narissa Jingwen
Isabella Wee           Ngu Dong Ling
Ivy Tan                   Phung Hui Fang
Jasmine Lau           Samantha Lee
Jeffery Jong           Sherry Kong
Jessica Lee             Shirley Yong
Joyce Ling              Sia Shi Wei
Joyce Yii                Sia Siaw Yin
Judy Chai               Sim Jia Ming
Justine Lau             Sim Tze Ho
Karyn Chin              Slyvia Thien     


-Ahli-Ahli Jawatankuasa Muda-
Chong Nam Hua
Jeff Wee
Jim Wong
Julian Phang
Goh Yee Hung
Ling Zai Hui
Sia Chew Ni
Sia Shi Hui
Yii Ee Sing
Jong Zhi An


* Subject to change

3 comments:

Le Yung said...
This comment has been removed by a blog administrator.
CH Lion Dance Club said...
This comment has been removed by the author.
Emo Lover ^^ said...

y the blog's c-box and bla bla bla hilang jor de? o.0 >.<~