07 August, 2011

New Board 2011/2012

Chung Hua Lion Dance Committee Board 2011/12

Pengerusi: Jong Zhi An

Naib Pengerusi:
1.Tien Chen Sheng,
2.Jay Chai Syn Yii

Timbalan Pengerusi:
1.Nico Wong
2.Kho Yun Shan
3.Low Boon How
4.Lim Wen Zhen
5.Chin Yung Sin
6.Tiong Chiong Wei
7.

Setiausaha: Prudence Voon

Naib Setiausaha: Carolyn Kee

Setiausaha Dokumentasi: Cordelia Ting

Naib Setiausaha Dokumentasi: Jong Zhi Wen

Bendahari: Fung Shi Hien

Naib Bendahari:
1. Lee Leh Jiung
2. Li Yi Ning

Kuatermaster:
1.Cassandra Yong
2. Fong Kai Qing
3. Amanda Wong
4.Gameliel Kan

Pegawai Am:
1.Yu Hui Khiing
2.Stevenson Tan
3.Chin Ing Tze

Pegawai Disiplin:
1. Li Jia Yee
2. Voon Tze Ming
3. Georgina Tan

Pegawai Stor:
1.Ngu Gao Ming
2. Loh Lik Khiong

Pegawai Perhubungan:
1.Roger Lau
2. Kho Peng

Pegawai Kebersihan:
1.Tay Shu Hui
2. Ester Liong
3. Kam Poh Hung
4. Kueh Chaw Kiong

Pereka:
1. Chin Jia Han
2. Law Siew Ling
3. Hii Hui Neng

AJK Muda:

Leong Jeen Hern(ketua)
Khor Whye Pheng
Norman Wong
Connie Chan
Thng Joo Yong
Jason Lin
Marcus Ting
Felicia Wong
Chiew Choon Hou

Other Form 4 members will become our AJKs =)
Congratulation for all.

Jiayou Everyone.
 

No comments: