10 August, 2010

Chung Hua Lion Dance Comittee Board 2010/11

Pengerusi: Julian Phang
Naib Pengerusi: Chong Nam Hua, Jim Wong
Timbalan Pengerusi: Jeff Wee, Goh Yee Hung, Sia Shi Hui, Ling Jai Hui, Gary Lim, Chen Kong Seng, Chai Yong Qin
Setiausaha: Sia Chew Ni
Naib Setiausaha: Sim Chiew Hui
Setiausaha Dokumentasi: Brenda Teo
Naib Setiausaha Dokumentasi: Karen Ho
Bendahari: Yii Ee Sing
Naib Bendahari: Lee Sui See, Vanessa Tan
Kuatermaster: Chieng Chin Yong, Kiew Shi Jun, Khor Min Khiam, Lee Wen Fang
Pegawai Am: Ngo Xia Rui, Clement Chai, Nathan Lo
Pegawai Disiplin: Bryan Ting, Joyce Wee
Pegawai Stor: Brendan Lau, Yong Foh Khiuk
Pegawai Perhubungan: Chen Kong Ping, Sheryn Yong
Pegawai Kebersihan: Hii Ging Ging, Yong Siaw Ying, Goh Zi Yu, Viriya Lim
Pereka: Jacqueline Tang, Yee Kah Yi

Ajk Muda:
Jong Zhi An
Nico Wong
Kho Yun Shan
Tien Chen Seng
Jay Chai
Lim Wen Zhen
Adeline Sia
Prudence Voon
Fung Shi Hien
Leong Jeen Hern

Other Form 4 members will become our AJKs =)

Congratulation for all.
Jiayou Everyone.

1 comment:

Tchien said...

Congratulation! Good Luck to all of you! bring this club to another higher stage. strives and shines!