01 August, 2008

Committee Member 2008/2009

Pengerusi :
Tong Chung Ong

Naib Pengerusi :
Khor Whye Tchien
Chiew Choon Man

Timbalan Naib Pengerusi :
Raymond Wong Jin Riam
Darren Cheong
Wong Kah Khing
Fong Kit How
Wong Rong Cheng
Ling Jai Seng
Vincent Ling

Setiausaha :
Fiona Lin

Naib Setiausaha :
Karen Hee

Setiausaha Dokumentasi :
Joanne Tan


Naib Setiausaha Dokumentasi :
Lydia Chai


Bendahari :
Li Jia Chee

Naib Bendahari :
Lee Tz Jen
Joy Tan Ning

Pegawai Am :
Chan Chia Min
Odilo Yaman

Pegawai Disiplin :
Jacky Vong Liew
Winnie Wa

Pegawai Stor :
Chong Hien Yung
Kevin Mah

Pegawai Perhubungan :
Raymond Lim
Kon Kit Wee

Quartermaster :
Lee Li Wei
Yong Hie Ling

Pereka :
Wong Shiau Thung
Ting Wen Yi

No comments: